PACAS-20 ter beheersing van COVID-19

FS&TTS heeft in opdracht een mogelijke oplossing gecreëerd om COVID-19 te beheersen.

FS&TTS, in samenwerking met haar vast netwerk aan technici, die nauw samenwerken met Europese instanties, ging de uitdaging aan om een tool te ontwikkelen waarbij mensen zelf kunnen constateren of zij mogelijk een besmetting hebben opgelopen.

 

 

 

Het belangrijkste uitgangspunt bij het zoeken naar een oplossing om COVID-19 te beheersen is een vroege melding van een risicovol contact met een mogelijke drager van het COVID-19.

 

Tijdens de ontwikkeling ervan werd duidelijk dat mensen niet gedwongen willen worden om de nodige onderlinge afstand te bewaren. Velen hebben dan ook moeite met het respecteren van deze maatregel. Mensen die de afstandsregel wel respecteren zoeken ook echt een hulpmiddel om COVID19 te beheersen.

 

De belangrijkste voorwaarden bij de ontwikkeling waren dat de toepassing voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn, eenvoudig te gebruiken zou zijn en bovenal bij gebruik anonimiteit en privacy zou waarborgen.

 

Wij zijn dan ook trots op dat wij een persoonlijk en anoniem controlesysteem hebben ontwikkeld, genaamd PACAS-20:  Personal Anonymous COVID Alert System.Hiermee kan elke gebruiker in het vroegste stadium vaststellen of er contact is geweest met een virusdrager.

 

PACAS-20registreert direct. De voordelen zijn evident. Men hoeft niet te wachten op een digitaal bericht via een APP of een telefoonbericht van een bevoegde instantie. Het signaleren van een eventuele besmetting is dus vele dagen eerder mogelijk dan nu doorgaans het geval is.

 

 PACAS-20waarborgt anonimiteit en privacy. Het maakt geen gebruik van een app en persoonlijke data worden niet vastgelegd.

 

 PACAS-20is inclusief en dus bedoeld voor iedereen in elke leeftijdscategorie of doelgroep.

 

 PACAS-20is niet zichtbaar voor anderen en is gemakkelijk in het gebruik. Er wordt geen gebruik gemaakt van opvallende armbandjes.

 

 PACAS-20stelt gebruikers in staat om zich onderling vrij te bewegen wat ook welzijn en economie ten goede zal komen. Uiteraard dienen de algemene voorschriften te allen tijde in acht genomen te worden.

 

 De toepasbaarheid van PACAS-20 is ter beoordeling voorgelegd aan diverse landelijke overheidsinstanties.